Cenník

Spracovanie daňových priznaní zamestnancov – fyzických osôb, ktorí o to požiadajú.

Prihlášky do zdravotnej poisťovne. Uveďte počet predpokladaných prihlášok počas roka.

Prihlášky do Sociálnej poisťovne. Uveďte počet predpokladaných prihlášok počas roka vrátane brigádnikov.